Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 3

NOK konsolidering

 

Den siste ukas bevegelse i EURNOK har vært preget av konsolidering. Kanskje ikke så unaturlig, etter det betydelige fallet fra toppen på 9,99 like før jul, til test av 9,60 i kjølvannet av positive inflasjonstall fra Norge forrige onsdag. Det vil si fra 21. desember til 10. januar. Altså et fall på nærmere 40 øre i løpet av 20 dager, og halvparten så mange handledager. Småpent, det. Den siste uken har vi således svingt innenfor relativt smale 9,60-9,70.

 

En del større utenlandske aktører har nok hoppet ned fra gjerdet de satt på i desember, og kjøpt norske kroner i 2018. Tradisjonen tro. De anså sannsynligvis NOK som billig også i desember, men hadde stengt bøkene for året for å unngå negative tall på tampen av handleåret 2017. I tillegg er Norges Bank på banen igjen, med sine daglige NOK-kjøp på 900 mill. Dette gir også en mer balansert flow enn vi så mot tampen av fjoråret. Krone-kjøperne står ennå ikke i kø, men er iallfall tilbake på banen. Understøttet av en høyere oljepris, positive aksjemarkeder og jevnt over gode nøkkeltall fra Norge den siste tiden, forklarer det den gode krone-trenden fra og med innspurten i julestria.

 

Oljeprisen har de siste dagene vært nær USD 70 per fat. Det er vel verdt å merke seg at forrige gang oljeprisen var på dette nivået våren 2015, var EURNOK i underkant av 8,50… Dagens oljepris kan således forsvare en markant sterkere NOK. Så hvorfor er ikke EURNOK lavere? I desember justerte Norges Bank opp rentebanen, og indikerte samtidig en første renteøkning allerede på tampen av inneværende år. Det hjalp ikke NOK nevneverdig den gang, for å si det mildt. Det virket som relativt få av de store utenlandske aktørene kjøpte sentralbankens noe overraskende optimisme, og holdt på sine egne anslag om første renteøkning i Norge langt ut i 2019. Den største elefanten i rommet er nok fortsatt den nesten altoverskyggende bekymringen for boligmarkedet i Norge (og Sverige) i tiden fremover, og ringvirkningene det vil ha for privat forbruk og norsk økonomi.

 

Så hvordan påvirker dette vårt krone-syn fremover? Vi holder naturlig nok på vår underliggende tro om en generelt sterkere NOK utover 2018, med EURNOK target på 9,50, 9,30 og 9,10 i hhv mars, juni og desember.

I det korte bildet anser vi korreksjoner til 9,65-9,70 som fristende salgsnivåer. 9,70 var et viktig støttenivå på ferden nedover, og det må nok komme negative overraskelser fra norsk økonomi om dette skal brytes på oppsiden nå. Vi tror at bruddet av 9,60 kommer før eller siden, og at det vil være riktig å være lastet med en del NOK når bruddet kommer.

For den lengre bevegelsen mot 9-tallet utover 2018, er vi nok avhengige av at flere utenlandske banker tror på Norges Banks prognoser. Vi ser allerede nå at noen av de større justerer sine anslag for første renteøkning i Norge, fra 3. til 1. kvartal 2019. Det er en god start. Den viktigste enkeltfaktoren å følge fremover er sannsynligvis boligmarkedet. Norges Bank tror på en myk landing. Mange utenlandske aktører frykter kollaps, med de negative konsekvenser det vil føre med seg. Det vil ramme forbrukertilliten, privat forbruk og følgelig også veksten i norsk økonomi i årene fremover. Den beste medisin for norske kroner virker dermed å være bekreftelser på at boligprisene er inne i en korreksjon, og ikke en kollaps. Denne frykten må gradvis slippe taket. Svarene vil vi få utover vinteren og våren. Og tanken om at en eventuell kollaps i det svenske boligmarkedet automatisk vil føre til tilsvarende i Norge, vil kanskje også slippe taket etter hvert..

 

Om man hever blikket utover landegrensene, er dollar-fallet den siste tiden kanskje det mest iøyenfallende. EURUSD har beveget seg fra 1,1930 forrige torsdag til en foreløpig topp på like over 1,23 tidligere denne uken. Positive uttalelser fra ECB og gode utsikter for en regjeringsløsning i Tyskland forklarer noe av bevegelsen. I det større bildet ser vi ofte at dollaren styrker seg markant i forkant av renteøknings-syklusen, for deretter å falle tilbake. Samtidig har mer positive signaler fra ECB gitt markedet troen på at en renteøkning ikke lenger er utopi i den mellomlange horisonten. Og ikke minst er det optimisme knyttet til utviklingen i europeisk økonomi. Denne har selvfølgelig vært på meget svake nivåer, men markedet vurderer hele tiden det relative styrkeforholdet; oppsidepotensialet er større i Europa enn i USA. Dessuten virker det som dollaren har havnet i en tap-tap situasjon for øyeblikket. De som ikke tror på de indikerte renteøkningene fra FED, holder seg unna eller selger USD. De som tror på renteøkningene, frykter at høyere renter vil føre til høyere arbeidsledighet, lavere vekst og i verste fall resesjon. De ønsker følgelig heller ikke å kjøpe USD.. For øyeblikket virker dollaren noe oversolgt, og vi kan godt se korreksjoner ned mot 1,18-1,20 i det korte bildet. Imidlertid virker dollaren sårbar for øyeblikket, og vi kan ikke utelukke ytterligere svekkelse utover 2018.