Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Hvorfor navnet Multi Markets

Multi refererer til mange eller flere, og det er akkurat dette vi ønsker å tilby våre kunder -tilgang og kompetanse til flere markeder. Uttrykket Markets er for mange kjent som en betegnelse på en kompetanse avdeling i bank hvor det handles med verdipapirer, og hvor man kan få råd og veiledning, akkurat som hos oss. Gjennom Multi Markets tilbyr vi multi markeder og multi kompetanse som ikke står tilbake for noen. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos oss i Multi Markets.

 

Sandnes, Havnegt. 5B

SANDNES

Kjetil Søyland
Daglig leder
Senior Valuta- og aksjemegler

12 års megler- og ledererfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl.a fra Nordea, Sr-Markets, First Securities.

Arnstein Gundersen
Senior Valuta- og aksjemegler
30 års meglererfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl.a fra Nordea, Sr-Bank, Finanssenteret.

Anne-Karin Hegna
Compliance Ansvarlig
Over 40 års erfaring fra bankvirksomhet bl.a fra Nordea.

Thure Nilsson
Senior Valuta- og aksjemegler
15 års megler erfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl. a fra Nordea, Finanssenteret og Kraft Finans. 5 års erfaring som porteføljeforvalter i ett privat investeringsselskap.

Tormod Lundegaard
Senior Valuta- og aksjemegler
15 års meglererfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl.a fra Nordea Securities, First Securities og Nordic Securities

Berit Knutsen
Senior Investeringsrådgiver
Over 30 års erfaring fra investeringsrådgivning fra DNB

Astri Furre
Senior Investeringsrådgiver
Over 30 års erfaring fra investeringsrådgivning fra DNB

Einar Torjusen
Medarbeider back-office internship

 

 

 

Kristiansand, Tangen 30

KRISTIANSAND

Berit Markussen

Leder Kristiansandskontoret og Senior Valuta- og Aksjemegler

Over 30 års erfaring fra investeringsrådgivning i DNB.

 

Ny ansatt på vei inn

Senior Valuta- og Aksjemegler

Utdannet siviløkonom med over X års erfaring fra...


 

 

 

 

 

 

Ålesund, Kongens gate 3

ÅLESUND

Roy Aasen Molvær

Senior Valuta- og Aksjemegler

30 års meglererfaring fra blandt andre Nordea Markets og Formuesforvaltning. Utdannet markedsøkonom. Innehar AFR og ACI autorisasjon.

 

Kay Ove Hafsås

Senior Valuta- og Aksjemegler

13 års meglererfaring fra blandt andre Nordea Markets og Sparebanken Møre. Siviløkonom med fordypning i finans. Innehar ACI autorisasjon.

 

Fra 1. desember får vi Vebjørn med på laget: 

Vebjørn Ask

Senior Valuta- og Aksjemegler

19 års meglererfaring fra Nordea Markets. Siviløkonomgrad fra University of Bath og University of Warwick. Innehar ACI autorisasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr.:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2 ,

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-4 (1)