Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Hvorfor navnet Multi Markets

Multi refererer til mange eller flere, og det er akkurat dette vi ønsker å tilby våre kunder -tilgang og kompetanse til flere markeder. Uttrykket Markets er for mange kjent som en betegnelse på en kompetanse avdeling i bank hvor det handles med verdipapirer, og hvor man kan få råd og veiledning, akkurat som hos oss. Gjennom Multi Markets tilbyr vi multi markeder og multi kompetanse som ikke står tilbake for noen. Vi ønsker deg velkommen som kunde hos oss i Multi Markets.

 

Sandnes, Havnegt. 5B

SANDNES

Kjetil Søyland
Daglig leder
Senior Valuta- og aksjemegler

12 års megler- og ledererfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl.a fra Nordea, Sr-Markets, First Securities.

 Tlf: 926 18 604

 kjetil@multimarkets.no

 

Arnstein Gundersen
Senior Valuta- og aksjemegler
30 års meglererfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl.a fra Nordea, Sr-Bank, Finanssenteret.

 Tlf: 467 95 055

 arnstein@multimarkets.no

 

Thure Nilsson
Senior Valuta- og aksjemegler
15 års megler erfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl. a fra Nordea, Finanssenteret og Kraft Finans. 5 års erfaring som porteføljeforvalter i ett privat investeringsselskap.

 Tlf: 934 45 360

 thure@multimarkets.no

 

Tormod Lundegaard
Senior Valuta- og aksjemegler
15 års meglererfaring fra finansiell bankvirksomhet, bl.a fra Nordea Securities, First Securities og Nordic Securities

 Tlf: 926 52 737

 tormod@multimarkets.no

 

Berit Knutsen
Senior Valuta- og aksjemegler
Over 30 års erfaring fra investeringsrådgivning fra DNB

 Tlf: 991 66 507

 berit@multimarkets.no

 

Christoffer Rein Salvesen
Compliance Officer
Fullførte sin Mastergrad i Rettsvitenskap ved UiB i 2012, med spesialisering i Børs og Verdipapirrett. Han har tidligere arbeidserfaring fra Advokatfirmaet PwC og Compendia AS.

 Tlf: 975 00 898

 crs@multimarkets.no

 

Einar Torjusen
Trainee/back-office
Siviløkonomstudent ved Handelshøgskolen v/ Universitetet i Stavanger med fordypning innen finans. 

 Tlf: 482 71 748

 einar@multimarkets.no

 

 

Kristiansand, Tangen 30

KRISTIANSAND

Berit Markussen

Leder Kristiansandskontoret og Senior Valuta- og Aksjemegler

Over 30 års erfaring fra investeringsrådgivning i DNB.

 Tlf: 992 24 906

 bm@multimarkets.no

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ålesund, Kongens gate 3

ÅLESUND

Roy Aasen Molvær

Senior Valuta- og Aksjemegler

30 års meglererfaring fra blandt andre Nordea Markets og Formuesforvaltning. Utdannet markedsøkonom. Innehar AFR og ACI autorisasjon.

 Tlf: 452 24 360

 roy@multimarkets.no

 

Kay Ove Hafsås

Senior Valuta- og Aksjemegler

13 års meglererfaring fra blandt andre Nordea Markets og Sparebanken Møre. Siviløkonom med fordypning i finans. Innehar ACI autorisasjon.

 Tlf: 917 39 879

 kay.ove@multimarkets.no

 

Vebjørn Ask

Senior Valuta- og Aksjemegler

19 års meglererfaring fra Nordea Markets. Siviløkonomgrad fra University of Bath og University of Warwick. Innehar ACI autorisasjon.

 Tlf: 911 04 094

 vebjorn@multimarkets.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multi Markets AS har konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å yte følgende investeringstjenester i medhold av verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr.:

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2 ,

5. investeringsrådgivning som definert i § 2-4 (1)