Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Våre tjenester

Valuta

Valutatrading har raskt blitt en av de mest populære måtene å trade i. Når en investor handler på valutamarkedet, handler han eller hun alltid en kombinasjon av to valutaer (et kryss eller valutapar), der den ene valutaen kjøpes (long) og den andre selges (short). Dette betyr at investoren spekulerer i utsiktene til at én av valutaene vil stige i verdi i forhold til den andre.

Valutamarkedet har ett handelsvolum som er anslått å være på 1,9 milliarder dollar. Det er tre ganger så stort som aksjemarkedet, noe som gir en trader nesten ubegrenset likviditet. Valuta trading gjøres 24 timer i døgnet, hele uken (ikke lørdag og søndag). Dette vil gi en investor fleksibilitet på trading planen. Multi Markets kan tilby over 160 ulike valutakryss som gir ett mangfold av trading muligheter. Valutahandel har ingen kurtasje. Her handler man på en differanse mellom kjøper og selger.

Multi Markets handler på vegne av kunden i valuta spot eller terminer.

Aksje

Aksjetrading er kjøp og salg av aksjer i hovedsak basert på andre faktorer enn fundamentale verdier, med hensikt å bevare prinsipalen (den opprinnelige kapitalen) og sikre en gevinst.

Det er enkelt og praktisk å handle aksjer med Multi Markets. Vi kan tilby en tilgang til 14.000+ aksjer fra 29 av verdens ledende børser. Investorer kan handle aksjer fra markedene i USA og børser i Europa, Asia og Australia direkte og fra én enkelt konto. En kan også handle differansekontrakter (CFD-er). Det er som å handle aksjer med gearing og i tillegg ha mulighet for short-salg.

Multi Markets tillater enkeltpersoner å gjenbruke opptil 75 % av aksjeinvesteringene sine som sikkerhet for marginbasert handel. Hvis en kunde for eksempel har aksjer til en verdi av 100.000 NOK, kan han bruke 75.000 NOK av dette som sikkerhet for valuta eller CFD-handel. Gjenbruk av sikkerhet avhenger av aksjenes risikovurdering.

Råvare/Indekser

En future er en kontrakt om å kjøpe eller selge en bestemt råvare eller et bestemt finansinstrument til en kurs som er fastsatt på forhånd, på en angitt dato i fremtiden.
Futures-kontrakter kan være avledet fra en rekke aktiva, fra tradisjonelle råvarer som mais, hvete og appelsinjuice til ulike instrumenter som statsobligasjoner, renter, energiprodukter og aksjeindekser. I futures-kontraktene beskrives kvaliteten og mengden av det underliggende aktivumet. Disse er standardisert for å forenkle handelen på futures-børsene.

Med futures-handel igjennom vår samarbeidspartner åpnes verdens store markeder, fra Chicago til Singapore. Her kan en investor handle en rekke produkter, fra olje og energi, edle og uedle metaller, kjøtt, myke råvarer og aksjeindekser. Futures er svært likvide finansinstrumenter, noe som innebærer at du kan handle med tette differanser. De har lave transaksjonskostnader, og kursen er gjennomsiktig, noe som skyldes at de er svært spesifikke, og reguleringene som gjelder for dem på de ulike børsene. Hos Multi Markets er det ingen fysisk levering.

Opsjoner

Multi Markets tilbyr valuta opsjoner for nesten 40 valutapar. En valutaopsjon gir investoren rett, men ikke plikt, til å enten kjøpe (kjøpsopsjon) eller selge (salgsopsjon) et bestemt valutapar til en angitt kurs (kalles innløsings kurs) på en angitt dato (utløpsdato). For denne retten til å kjøpe eller selge det underliggende aktivumet betales en premie på forhånd til selgeren av opsjonen. Om du velger å bruke, eller innløse, denne rettigheten, avhenger av markedsforholdene når opsjonen utløper. Handel med valutaopsjoner gjør det mulig å profittere når et valutapar går opp eller ned.

Opplæring, informasjon og støtte for å handle i valutaopsjons markedet kan Multi Markets bistå med. Valutaopsjoner kan gjøres fra korte utløpstider og opptil ett år. Vi kan også tilby gull og sølvopsjoner. Det vil være automatisk innløsing av opsjoner ved utløp.

CFD

CFD, er en forkortelse for Contract for Difference (differanse kontrakter). En CFD er ett derivatinstrument. Derivater er finansielle produkter hvor man spekulerer i en prisendring i et underliggende instrumenter. Dette underliggende instrumentet kan være for eksempel en aksje, valuta, råvare eller noe annet av verdi. Forklart på en enkel måte så er CFD et speilbilde av et annet verdipapir.

Handel i CFD har vokst kraftig i popularitet, i takt med at flere har oppdaget fordelene i forhold til tradisjonell handel i aksjer og fond. Med CFD handel får du de fleste fordeler du vanligvis får når du handler en ordinær aksje uten å eie aksjen rent fysisk. Selv om du ikke eier den fysiske aksjen vil du for eksempel likevel få tildelt utbytte.

Under er ett eksempel på handel med CFD i aksjer:

Investor tror at prisen på XYZ skal stige og kjøper 1000 CFD på 25 kr.

1000 CFD på 25 kr gjør at investor har en posisjon verdt 1000*25= 25.000 kr.

Når en handler CFD hos Multi Markets har investor ett sikkerhetskrav i dette eksempelet på 5 % av posisjonens verdi. I overnevnte eksempel vil investor reserveres ett beløp på 1250 kr på sin konto. (25.000* 5 % = 1250 kr)

Skulle aksjen falle mer enn 5 %, så kan investor tape mer enn de 1250 kr han investerte. Investor kan risikere å tape verdien av hele posisjonen som i det reelle underliggende markedet.

Investor vil stenge sin posisjon fordi XYZ har steget til 30 kr. En fortjeneste på 5 kr pr aksje som utgjør gevinst på 5000 kr (5 kr *1000 CFD =5000 kr).

Kurtasje i dette tilfellet er 0.2 % på underliggende kjøps og salgs beløp. I dette tilfellet utgjør det 110 kr (25000*0,2 + 30000*0,2 = 110 kr)

Etter å ha trukket fra kurtasjen er investor sin totale gevinst 4890 kr (5000 kr - 110 kr)

Skulle XYZ ha falt med 5 kr til 20 kr så hadde investor hatt ett tap på 5090 kr (5000 + 90 kr)