Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vi søker Compliance officer

Multi Markets er et uavhengig, norsk verdipapirforetak. Selskapet er opptatt av å sikre kundene solid avkastning og har siden oppstart i 2012 etablert en stabil, voksende kundeportefølje. Multi Markets har 13 ansatte med lang erfaring innenfor valuta- og aksjemegling. Selskapet har en sterk posisjon innen handel med valuta, aksjer, råvarer og opsjoner. Multi Markets har hovedkontor i Sandnes og kontorer i Ålesund og Kristiansand. Selskapet vil styrke posisjonen på Vestlandet ytterligere og planlegger å etablere kontor i Bergen i løpet av 2017

Compliance officer - Stillingsbeskrivelse

 
Arbeidsoppgaver 
 • Bidra til at Multi Markets har passende metoder for å identifisere og redusere compliancebrudd gjennom rådgivning, veiledning og opplæring med hensyn til de lover og regler som gjelder for forretningsvirksomheten.
 • Sørge for at Multi Markets interne kontrollsystemer og rutiner sikrer en forskriftsmessig, forsvarlig og effektiv drift, herunder dokumentasjon av arbeidet gjennom jevnlig kontroll og rapportering.
 • Holde seg oppdatert på gjeldende regelverk, herunder MIFID.
 • Bidra i utarbeidelsen av årlig handlingsplan for compliance, samt årlig compliancetestplan.
 • Identifisere og teste prosesser og områder med høy compliancerisiko.
 • Rapportere periodisk status på compliancesituasjonen til daglig leder og styret.
 • Rapportere eventuelle alvorlige compliancebrudd til daglig leder og styret.
 • Registrere compliancebrudd i selskapets hendelsesdatabase.
 • Følge opp rapporter fra Finanstilsynet og tilsvarende, samt bistå ved tilsynsbesøk.
 • Bidra i kommunikasjon med Finanstilsynet og andre eksterne tilsynsmyndigheter.
 • Følge regelverksutviklingen i EU og implementering i norsk lov.
 • Bistå forretningssiden med tolkning, implementering av og opplæring i endrede eksterne og interne rammebetingelser.
 • Bistå forretningssiden ved implementering av nye produkter/tjenester.
 
Ønskede kvalifikasjoner 
 • Juridisk eller økonomisk utdanning
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger, gjerne innenfor verdipapirforetak
 • Forretningsorientert
 • Utadvendt og initiativrik

 

Har du spørsmål vedrørende stillingen vennligst ta kontakt med Kjetil Søyland på mobil 926 18 604 eller kjetil@multimarkets.no