Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 20.02.2019

God morgon,

Nokså flatt på børsane i går og oljeprisen haldt seg stabil på 66 USD fatet, så med andre ord var det ralativt stille frå USA og Trump i går. EIn del nøkkeltal skapte derimot ein del valutabevegelsar;

Svensk inflasjon kom inn godt under Riksbankens anslag på 2,0 % y/y. Riksbanken venta 2,3 % y/y. Det var særleg kle og sko samt matvarer som trakk prisen ned. EURSEK steig omlag 10 øre på den negative nyhenda, og me noterte 10,60 på det høgaste. Riksbanskjef Ingves gjekk derimot ut og sa at januartala er volatile, og ein kan ikkje legge for mykje vekt på enkeltståande tal for å vurdere prisveksten framover. SEK har stykra seg noko i etterkant, og EURSEK handlar no 10,55. 

Tysk ZEW skuffa også. Den falt til 15 etter 27,5 i januar, og konsensus var 20. Marknadsreaksjonane var derimot begrensa. 

Ellers ser me at den amerikanske boligbyggarindeksen tok seg litt opp att i januar. Ein frykta ei hard landing i bustadmarknaden med stigande amerikanske renter, men ein meir mjuk FED og eit fall i lange renter har dradd boliglånsrentene noko ned i det siste, og dette kan nok forklare litt av betringa i indeksen. 

Den britiske arbeidsmarknaden er framleis stram, og ledigheten kom inn uendra på 4,0 %. Lønsveksten er stabil kring 3,4 % i året. I forkant av Brexit er dei fleste britar i jobb, og lønsveksten er god, men usikkerheit vedrørande Brexit held både investeringslysta til bedrifter og konsumentar noko att. Utfallet av Brexit vil ha avgjerande betydning for kva me kan forvente frå britisk økonomi framover. 

I dag vil fokus vere på referatet frå førre rentemøte i FED. Powell gav jo signal på pressekonferansen den gongen om at neste renteendring like gjerne kunne vere ned som opp, så marknaden vil vel gjennomgå referatet med argusauge for å finne ut om dette er synspunkt som delast av dei andre FED medlemmane. Det knytter seg dermed spenning til om me kan forvente ytterlegare renteaukar i år, og kva FED ser føre seg vedrørande finansielle instrammingar (QT). Marknaden prisar no inn større sannsyn for kutt enn auke, og at balansenedbygginga skal skyvast ut i tid. Det skal mykje til trur me om referatet framstiller situasjonen i amerikansk økonomi som meir duete enn det marknaden prisar inn for augeblinken. 

Noko sterkare NOK i går. Fundamentalt sett er det rom for ytterlegare NOK styrking, men risksentimentet styrer det meste i kronekryssa for tida, og det gjere det heile rimeleg uoversikteleg. Me har difor benytta anledninga til å plukke delgevinstar i både JPYNOK under 7,75 her, USDNOK kring 8,57, EURNOK kring 8,72 og CHFNOK kring 8,56. Dette vil me fortsette med om me kjem ein fire fem øre lågare frå disse nivåa. Evt nye salsnivå treng ein 5 øres korreksjon her i frå. I SEKNOK også som bevega seg nesten ein figur i går blei det plukka ein god del gevinstar i intervallet 92.00-92.30. Nye shortposisjonar vil bli vurdert over 93 att. 

 

EURUSD  1,1340   
EURNOK  9,72  
USDNOK  8,57  
CHFNOK  8,56  
JPYNOK   7,73 
SEKNOK  92,15

EURSEK 10,55  

Noreg – Lykkeland……

NRK kom med ein ny serie i fjor haust som handla om starten på det norske oljeeventyret, og som vart kalla «Lykkeland». Eit høveleg namn, og funn av olje blei starten på det velstandseventyr som me har opplevd her på berget dei siste 50 åra. Oljeverksemd blei ein dominerande faktor i norsk økonomi, og er framleis Noregs største næring målt i verdiskaping, statlege inntekter, investeringar og eksportverdi. Totalt sett sysselset petroleumssektoren ca. 175-200k personar direkte eller indirekte, og for 2019 vil den vere den viktigaste vekstdrivaren i norsk økonomi. Noko dagens veksttal for 4 kvartal er eit godt døme på. Veksten for 4 kvartal blei 0,9 % k/k, mot venta 0,7 % k/k frå Noregs Bank si side, og petroleumssektoren var den viktigaste bidragsytaren.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder