Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 19.12.2019

God morgon,

I går kveld blei det klart at Trump skal stillast for riksrett. Han  tiltales for ; " å ha stått i vegen for lov og rett", samt "misbruk av sin makt". Dog skal domfellelse skje i sentatet med 2/3 dels fleirtal, eit hus republikanarane har fleirtal i, og ein del av disse må derfor overtales om det skal bli domfellelse. Dette er derimot lite sannsynleg, sjølv om Nancy Pelopsy truleg har eit håp om å få det til. 

I dag er det nordiske rentemøter. I Sverige hever riksbanken renta til 0,00% på grunn av negative effekter ved negative renter. Men det blir den einaste hevinga på lang tid. I UK er det også rentemøte, men den er venta uendra som følge av at Bexit fraleis er uavklart. 

I Noreg er det venta uendra rente, men det knytter seg ei viss spenning til den nye rentebana. Vi trur at den framleis vil vise eit visst sannsyn for ei ny auke i 2020, men at renta i praksis blir haldt uendra i rognoseperioden fram til 2022. Ting siden sist bør vere rimeleg nøytralt for den nye rentebana. Veksten og arbeidsmarknaden i q4 har vore svakare enn venta, men veksten framover ifølge regionalt nettverk er rimeleg i tråd med NB prognose. Biletet internasjonalt er noko lysare,og internasjonale renter har stege noko. Inflasjonen er på målet. I tillegg er NOK svakare og oljeprisen høgare enn NB såg føre seg ved førre pengepolitiske rapport. Summa summarum verkar biletet difor nokså nøytralt. NOK tester 10,00-10,03 nivået i forkant av rentemøtet. 

Tyske IFO tal viste ei betring sidan sist, og føyrer seg inn i ei rekke tal som viser positivt industriutvikling globalt den siste tida. Mogleg botnen er nådd for tysk industri i denne omgong.   

EURUSD  1,1130   
EURNOK    10,01
USDNOK    9,00
CHFNOK    9,17
JPYNOK    8,21
SEKNOK    95,60

EURSEK 10,47.

NOK – Ingenting hjelper….

 

Rentemøte

Rentemøte i Noregs Bank i morgon, og det er sjølvsagt venta uendra rente. Dette er eit mellommøte og berre pressemelding vil bli offentleggjort. Til tross for at NOK både er 2,5 % svakare enn NB sine prognoser, samt at dei siste arbeidsmarknadstalla samt inflasjon også var betre enn venta frå NB si side, trekker ein del andre ting renta andre vegen. Oljeprisen er noko lågare enn NBs anslag, vekstanslaga internasjonalt er nedjustert, statsbudsjettet vart strammare enn venta, og BNP for Q3 her på berget er også noko lågare enn venta. Samtidig har nok internasjonal usikkerheit blitt noko redusert sidan september, med positiv utvikling både kring Brexit og Handelskrigen mellom USA og Kina. Summa summarum tyder dette på at NB vil skissere at utviklinga i økonomien har vore om lag som venta og at renta vil haldast i ro den nærmaste tida.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder