Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 16/2018

Betraktningar rundt NOK

Oljepris

Me ser stadig kommentarar at utviklinga i oljepris p.t er ein viktig faktor for NOK. Historisk sett stemmer dette , men ser ein på charts det siste året fortel det ei litt anna historie. NOK og oljepris er framleis dekobla slik eg ser det. Oljeprisen spelar i beste fall ei rolle for NOK i andrerunde effektar gjennom at høgare oljepris, gir betre vilkår for oljenæringa, betre utsikter for oljesektoren, strammare arbeidsmarknad og potensielt høgare vekst framover. Med andre ord virkar høgare oljepris kanskje positivt på NOK, men då med eit visst tidsetterslep. Stigande oljepris betyr ikkje nødvendigvis sterkare NOK. Jamfør den siste vekas bevegelse.

Eit lite eksempel; Johan Sverdrup feltet. Med oljepris på 120 USD fatet i 2014, snakka ein om at Johan Sverdrup feltet ville vere lønnsomt med oljeprisar rundt 50-55 USD fatet. No viser det seg at feltet er lønnsomt på 20 USD fatet. Med andre ord bransjen, leverandørindustrien etc har gjennomført ein enorm kostnadsreduksjon dei siste 3-4 åra.  Så for dette feltet er det no like lønnsomt per fat med oppstart i 2019 på prisar på 70 USD fatet, som det vil vore med det gamle kostnadsnivået i 2014 på 100 USD fatet.

Les meir

Vi inviterer til seminar i Ålesund

Meglerkontoret i Ålesund har 1 års jubileum og vi vil i den sammenheng invitere alle kunder til seminar.

Sted: Hotel Brosundet

Tidspunkt: torsdag 19. april kl.17:00-19:00


Foredragsholdere:

 • Peter Garnry/Head of Equity Strategy, SAXO Bank
 • Kjetil Søyland/Adm.dir, Multi Markets
 • Kay Ove Hafsås/Senior megler, Multi Markets

Tema:

 • Aksjemarkedet globalt og Norge
 • Utsikter og muligheter
 • Multi Markets, vårt tilbud via Saxo Bank
 • Anbefalinger for 2018 Valuta (FX) 

Det vil bli servert Lefse med røykelaks og sandwich med ost, skinke og bacon. Mineralvann, kaffe,te

Påmelding til Vebjørn Ask tlf 911 04 094 eller epost : vebjorn@multimarkets.no innen 13.april

Velkommen!

Hilsen megler-teamet i Ålesund , Roy, Kay Ove og Vebjørn

Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  
Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 13.04.2018 Avkastning 13.04.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,5850 2.7% 
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300  02.03.2018 / 0,9450  0,9220 5.8%
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,0820  4.1%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950   3.456 -1.2%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160    113,80 -7.5%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  29.01.2018 / 240  266  36.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20

 17.04.2018 / 1,19

   2.3% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,3900  -4.0%
CHFSEK (Selg) 8,8200 / 05.03.2018   8,3000      8,7600   0.7%
Sum:              4.3%


Les mer


Sandnes
 • Havnegata 5B
 • 4306 Sandnes
 • tlf: 51 87 38 50
Se kart Se bilder
Ålesund
 • Kongens gate 3
 • 6002 Ålesund
 • tlf: 71 40 30 90
Se kart Se bilder
Kristiansand
 • Tangen 30
 • 4608 Kristiansand
 • tlf: 38 70 32 95
Se kart Se bilder