Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 12.04.2019

God morgon,

Konsolidering i NOK for augneblinken, og me er opp att 3-4 øre i dei fleste kryss til tross for ein oljepris over 71 USD fatet. EURNOK handlar no kring 9,6150. Sidan toppen i mars er krysset ned ein 25 øre, og me vil nok sjå litt sidelengs trading framover. Dette på grunn av at det er lenge til neste norske nøkkeltal, i slutten av månaden, samt fordi det er lenge til neste rentemøte, i juni. EURNOK nivået 9,52/55 trur me skal bli vanskeleg testa skikkeleg utan vind i segla frå ytterlegare sterke tal. EURNOK kan difor fort bli eit 9,55 - 9,65 case dei neste par tre vekene, om internasjonalt farvatn forheld seg roleg, og oljeprisen nokolunde stabil. 

At NOK trekk litt svakare no er ikkje overraskande med tanke på bevegelsane så langt denne veka. Med bra NOK styrking i fyrste del av veka er det nok ein del bøker og posisjonar som skal lukkast før påske, og det er difor naturleg med ein del gevinstsikring no før helga.  

Litt retningslaust på børsane også dei siste par dagane. Marknaden ventar nok på handelstal frå Kina seinare i dag. Ellers kjem det forbrukertillit i USA. Konsensus er omlag uendra på 98, og dette er på hisotrisk høge nivå. Me trur talet bli bra. Folk er i arbeid, lønningane på veg opp, og folk skal slik sett ha noko meir å rutte med. Det brukar slå positivt ut på forbrukertilliten. 

Frå eurosona får me industriproduksjonen for februar, og konsensus er eit fall på 0,5 %. Europeisk industri er under press, men produksjonen for enkeltland har overraska litt på den positive sida i det siste, så godt mogleg også me kan få ei positiv overrasking frå eurosona. 

Svensk inflasjon kom inn som venta i går, men godt under Riksbankens anslag på 2,3 %. Svensk økonomi er inne i avdempa vekst, og lønsveksten heng noko att. Og med ECB på hald, ser det ut til at det kan bli ei stund til neste svenske renteauke. Me fekk difor noko svakare SEK mot dei fleste valutaer i gårsdagens handel.  

Dette blir siste morgonrapport før påske, og neste rapport kjem difor ikkje før 23 april. Underteikna vil halde hyttekontoret i fjellheimen neste veke, men sjølvsagt følge med på alt som rører seg og vere operativ.

Ynskjer saamtlege ei god påske.  

 

EURUSD    1,1285
EURNOK    9,62
USDNOK   8,52 
CHFNOK    8,50
JPYNOK    7,62
SEKNOK   91,90

EURSEK 10,46 

Noregs Bank – hauken i dueflokken.

Noregs Bank leverte som venta ein renteauke på 25 bp i dag. I går la vi fram ei forventning til ny rentebane som indikerte at den lange enden ville bli nedjustert med 25 bp, slik at vi for prognoseperioden kunne vente oss fire renteaukar på 25 bp i staden for fem slik rentebana for desember viste. I tillegg spådde vi at neste renteauke ville kome tidlegare enn det som no låg til grunn(desember), noko den nye rentebana også bekrefta. Noregs Bank opnar til ei viss grad opp for ein renteauke allereie i juni, men september framstår som det mest sannsynlege scenarioet. Noregs Bank har difor mest vektlagt innanlandske forhold i den korte enden av rentebana. Norske makrotal tilseier eigentleg ei høgare rentebane, noko NB hensyntek. Over tid er det uansett grunn til å tru at norsk økonomi i større grad vil bli påverka av konjunkturane ute, og me fekk derfor ei svak nedjustering i den lange enden.

Les mer

Noregs Bank – ein hauk blant duer.

Det går rimeleg bra i norsk økonomi. Og det har det gjort ei stund, utan at det nemneverdig har slått ut i marknadsprisinga. Korkje i NOK eller i norske renter. Bekymring kring global vekst og geoplitisk- og politisk- usikkerheit har tynga appetitten for NOK, og det vil det nok framleis gjere framover. Me trur uansett på ei viss form for reprising av den norske krona og norske renter i kjølvatnet va morgondagens rentemøte. NB vil heve renta i morgon med 25 bp og framleis bekrefte at norske renter skal vidare opp, men i små og gradvise steg. I forhold til marknadsprisinga skal det mykje til for NB å skuffe marknaden i morgon, men det knytter seg stor usikkerheit til kva NB vil levere i den nye rentebana. Nasjonale forhold tilseier ei auka rentebane, medan internasjonale forhold tilseier ei lågare rentebane. Det er difor store sprik mellom kva meglerhusa forventar i neste prognoseperiode. NOK har styrka seg litt dei siste 14 dagane, mellom 1-2 % mot dei fleste valutaer. Det skuldast nok at marknaden prisar inn morgondagens auke, samt har noko meir tiltru til høgare renter framover. Me tur uansett det kan vere rom for meir, sjølv om me også forventar ei lågare rentebane i den lange enden. Ein skal ikkje undervurdere kva ei fysisk renteendring gjere med psykologien i marknaden, og med ein sentralbank som faktisk hevar renta og samtidig bekreftar små og gradvise renteaukar framover, er det vanskeleg å tru på noko anna enn at appetitten for NOK vil kunne auka i denne runda.  Så kva med den nye rentebana ? ;

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder