Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 21.08.2019

God morgen,

Noko svakare amerikansk aksjemarknad i går etter tre dagers oppgong. S & P var ned 0,8 %. I Aisa var det stort sett flatt og det starta flatt i Europa i dag. Amerikanske futures er svakt opp, og oljeprisen har på nytt bikka 60 USD fatet. Dette har likevel ikkje gitt støtte til NOK som handlar sidelengs kring 9,98 mot EUR, 9,18 mot CHF og 9,00 mot USD. 

AKU ledigheita steig til 3,6 % her heime, men dette er ikkje NB sitt foretrukne ledigheitstal, det er NAV tala. Uansett teikn til at fallet i ledigheita har stoppa noko opp, og arbeidsmarknaden er difor ikkje like rentedrivande lenger. Oljeinvesteringstala i morgon er nok viktigare for utsiktene til veksten i norsk økonomi framover. 

Resesjonsfrykta verkar å ha avtatt litt med tanke på store forhåpningar kring lettelsar frå sentralbankhald(ECB/FED), samt at Trump ser på moglegheitene for nye skatteletter. I dag er det møtereferat frå FED og me får dermed vite litt om vegen vidare. Marknaden prisar inn fire nye kutt det neste året, men dette kan fort vise seg å vere i overkant av det FED ser føre seg. Kveldens referat kan difor gi ein del bevegelsar, særleg på rentesida. Når det gjeld eventuelle skatteletter gjennom finanspolitikken er dette ikkje beint fram, sidan Trump må få dette gjennom kongressen der demokratane også har makt. 

NOK vil svinge i takt med det internasjonale sentimentet, og norske nøkkeltal/oljepris verkar ha lita betydning slik situasjonen har vore den siste månaden. Marknaden prisar no inn om lag null sannsyn for septemberauke, til tross for at NB i førre rentemøte sa at på kort sikt er renteutsiktene lite endra. I vårt hovud er det difor stadig på agendaen med septemberauke, men det avhenger av nokolunde bra norske nøkkeltal framover. Sidan vår økonomi er olje og råvarebasert er vi i stor grad skydda frå ei global vekstavmating så lenge oljeinvestreringane samt råvareprisar/oljepris held seg oppe og ikkje kollapsar. 


EURUSD    1,1095
EURNOK    9,98
USDNOK    9,00
CHFNOK    9,19
JPYNOK    8,45
SEKNOK    92,90

EURSEK 10,74

NOK – Norsk økonomi går bra, ute går det verre…..
 • Norske nøkkeltal på den sterke sida, og det ligg an til fleire renteaukar frå NB.
 • Lågare global vekst, lågare globale rente- og inflasjonsforventningar tynger NOK.
 • FED vil kutte renta i haust, dette har svekka USD.
 • Moglege kutt også frå ECB seinare i haust, potensielt også meir QE?
 • Oljeprisen har stege i det siste, men er skjør i forhold til ei opptrapping av handelskrig og økt proteksjonisme.

Les mer

Rentemøte i Noregs Bank

Noregs Banks rentebeslutnad og nye rentebane vil bli offentleggjort komande torsdag klokka 10.00. Det blir utvilsamt ei renteheving på 25 bp på det komande rentemøtet, men det knyter seg stor spenning til den nye rentebana for prognoseperioden. Vi trur at NB vil auke sannsynet for ei ytterlegare renteauke til eit tidlegare tidspunkt, dvs. ca. 50/50 for september versus desember, samt at globale faktorar truleg vil tynge rentebana i den lange enden. I beste fall vil den lange enden vere upåverka, det vil seie to ytterlegare hevingar i prognoseperioden, men lågare globale inflasjons-, vekst- og renteforventningar har auka sannsynet for ei nedjustering av rentebana i den lange enden. Me trur likevel NB held rentebana uendra i den lange enden i denne runda, men oppjustera rentebana i den korte enden sidan utviklinga i norsk økonomi har vore noko sterkare enn venta.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
 • Havnegata 5B
 • 4306 Sandnes
 • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
 • Kongens gate 3
 • 6002 Ålesund
 • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
 • Tangen 30
 • 4608 Kristiansand
 • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder