Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Valutaoppdatering

 

EURNOK

På rentemøtet i Juni stadfesta Noregs Bank ein renteauke på 25 bp i september, og løfta rentebana med minimum 5 bp for 2019 og 2020. Dette burde gitt ei markant sterkare krone, og me er særs overraska over at vi ikkje har etablert oss under 9,40. Handelskonfliktar, svakare internasjonal vekst, oljepris under press og tradisjonelt sesongmessig svak NOK i Juli kan nok forklare dette. Når likviditeten og aktiviteten tek seg opp utover i august, er me rimeleg overtydd om at NOK skal kunne gå sterkare mot dei fleste valutaer. Risk er sjølvsagt at handelskrigen eskalerer utover alle proporsjonar framover, eller eit ytterlegare markant fall i oljeprisen. I Q3 ventar me handel hovudsakleg i 9,30-50 rangen, og eit potensielt brot på nedsida av 9,30.

 

Les mer

Morgenmelding 17.07.2018

God morgen,

Trump og Putin møttes i Helsinki i går, og haldt blant anna ein times pressekonferanse. Det kom slik me ser det ikkje fram noko nytt, ingen signal om ytterligare Russland sanksjonar, og møtet blei i stor grad møtt av eit skuldertrekk i marknaden. Dei fleste børsar var i pluss minus null, bortsett frå Norge som var ned nestan ein prosent på fallande oljepris.

Oljeprisen fallt nær 4 % i går og noterast no under 72 USD fatet. Det kom ubekrefta rapportar på at Saudi Arabia tilbyr ytterligare olje i marknaden. I tillegg spekulerar oljemarknaden på om USA vil kunne lempe ut litt av sine strategiske reservar i markedet. Mykje rykter mao, men oljeprisen er inne i ein noko svakare tendens. Dette er ikkje positivt for Oslo Børs, og gir heller ikkje vind i segla for NOK. Uansett, til tross for 4 % fall i oljeprisen låg EURNOK stabilt rundt 9,48 i går.

Frå Sverige fekk vi i går noko betre bustadprisar enn venta, og med svakare oljepris i tillegg fekk vi ein korreskjon opp i SEKNOK. Me trur likevel at SEKNOK på nivå over 92, er ein god shortkandidat, når likviditeten og aktiviteten tek seg opp at i AS Noreg etter fellesferien. 

I dag kjem den britiske arbeidsmarknadsrapporten klokka 10.30, som vil ha noko innverknad på kva me kan forvente frå BoE i august. I tillegg skal den amerikanske sentralbanksjefen i ei høyring i senatet kl 16 i dag, og marknaden lurer nok på om Powell vil gi nokre signal om utflatinga av den amerikanske Yield kurva ein har sett i det siste, sidan ei invertert Yield Kurve ofte har vore ein indikasjon på at USA går inn i tider med resesjon.  

Små bevegelsar i dei fleste kryss i går, og me ventar ein relativt roleg sesjon også i dag.


EURUSD    1,1730
EURNOK    9,48
USDNOK    8,0850
CHFNOK    8,12
JPYNOK    7,20
SEKNOK   91,85

EURSEK 10,3250 

Riksbanken

Det er rentemøte i Sverige komande tysdag og det knytte seg sjølvsagt ein del spenning rundt kva som skjer med den nye rentebana. Riksbanken nedjusterte denne seinast i april i år, og indikerte fyrste renteauke desember 2018. Marknaden har ikkje særleg tru på dette, og trur Riksbanken må vente til godt ut i 2019 før renteauka kjem. Fleirtalet har med andre ord tru på at rentebana vil nedjusterast igjen, men me stille oss litt tvilande til at det skjer allereie på dette møtet.

Det verkar meir sannsynleg å eventuelt gjere ei justering i september i staden, og heller kommunisere til marknaden i denne runda at utviklinga sidan sist har vore på den svake sida. Fasiten får me 3 juli.

Les mer

And the Winner is Norges Bank…

Førre torsdag la Noregs Bank fram si nye renteprognose, ei prognose som i utgangspunktet burde vore tolka som tilstrammande i marknaden. NB spikra septemberheving med 25 bp, og la fram ei meir eller mindre uendra rentebane for prognoseperioden 19-21, som i praksis vil seie to renteauker på 25 bp per gong årleg i perioden. I praksis vil det seie at me må forvente ei styringsrente på 2,0 % innan sumaren 2021. Ei september auke var berre prisa inn med om lag 60 % sannsyn i forkant, og det var elles innprisa i underkant av 25 bp i aukar årleg for prognoseperioden. Summa summarum burde difor torsdagens møte medført ei markant sterkare krone, noko som ikkje skjedde. Så kvifor ikkje?

Les mer

Vekerapport 23/2018
 
The mother of all macroweeks is done, it`s time to summarize….

 

Norge

Norges Bank har nok kome til den erkjennelsen at dagens pengepolitikk er for ekspansiv og at det no er dags for høgare renter. Veksten i norsk økonomi er høgare enn trendvekst, arbeidsmarknaden strammast ytterlegare til, kapasitetsutnyttinga er tiltakande, og lønnsveksten stig. Noko som igjen vart stadfesta av det regionale nettverket på tysdag. NB har tidlegare kommunisert at dei i pengepolitikken må avveie inflasjonsutsiktene mot utsiktene for produksjon og sysselsetting. Med andre ord, NB er ikkje like bekymra for låg inflasjon når utviklinga i realøkonomien er god. Implisitt betyr det at i periodar der det går underliggande godt i norsk økonomi vil NB bruke lenger tid på å få inflasjonen opp mot målet, og hensynet til eventuell oppbygging av finansielle ubalansar vil vege tyngre. Me er no i ein situasjon der bustadprisane stig, og gjeldsveksten aukar meir enn hushaldningane sine inntekter. Noko også IMF har uttrykt bekymring rundt.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 13.07.2018 Avkastning 13.07.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,4875    3.7%
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300  02.03.2018 / 0,9450  0,9140    5.8%
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,1048    3.8%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950    3.454   -1.3%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160  22.05.2018 / 130,90  124,05    10.5%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  29.01.2018 / 240  247,10    36.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20

 17.04.2018 / 1,19

      2.3% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,3805   -3.9%
CHFSEK (Selg) 8,8200 / 05.03.2018   8,3000      8,8676   -0.5%
EURCHF (Kjøp) 1,1700 / 22.05.2018 1,19 1,20      1,1706    0.1%
XAUUSD (Kjøp) 1290 / 22.05.2018 1350        1241   -3.8%
Sum:               4.8%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: 7.4% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder