Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vi inviterer til kundearrangement i Kristiansand

Vi er i starten av et nytt år, og du er kanskje spent på hvordan markedene vil utvikle seg de nærmeste månedene.

Hvilke drivere må til for å få en etterlengtet sterkere norsk krone tro?

Har aksjer nådd toppen, eller er vi på vei til en høyere topp?

Dette og flere andre spørsmål vil vår daglig leder/Senior valuta- og aksjemegler, Kjetil Søyland, forsøke å besvare på vårt kundearrangement:

 

TID: Onsdag 28. februar - kl 18:00

STED: Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgt. 74

Vi byr på enkel bevertning

Du er velkommen til å melde deg på til Berit Markussen, leder for Kristiansand-kontoret, på mail bm@multimarkets.no

eller på tlf 992 24 906.

Vekerapport 7/2018

Høgare styringsrenter

Sidan Sist

Frå Noreg fekk vi førre fredag inflasjonstal for januar. Underliggande prisvekst endte på 1,1 %, noko som var godt under konsensus på 1,5 %, og Noregs Banks anslag på 1,4 %. NOK svekka seg umiddelbart 7-8 øre på dette i kjølvatnet av tala. Verdt å merke seg er at det var særleg sal på kle som trakk inflasjonen ned, og dette vil korrigerast når salet er over. I tillegg trakk flyprisar i same retning, desse er derimot volatile, og kan kjapt reverserast. Summa summarum var det difor ein del støy i januartalla, og Noregs Bank ser nok litt gjennom fingrane på dette talet når det gjeld utarbeidinga av den nye rentebana i mars. Inflasjonstalet for februar vil derimot bli særs viktig for å bekrefte Noregs Banks syn om at inflasjonen over tid er tiltakande.

Frå USA fekk vi derimot ein prisvekst som var høgare enn forventningane. Kjerneinflasjonen auka med 0,35 %, medan det var venta 0,2 %. På årsbasis haldt difor inflasjonen seg på 1,8%, mot konsensus på 1,7 %. Den underliggande prisveksten dei siste tre månadane viser no ein årleg trendvekst på 2,9 %, i overkant av inflasjonsmålet, og breiddt basert. Den sterke prisveksten spikra renteheving i mars frå FED, og auka sannsynet for fire kontra tre rentehevingar frå FED i år. Marknaden prisar no inn ca 20 % sannsyn for 4 rentehevingar. Som nemnd i førre vekerapport har auka inflasjonsforventningar, og dertil høgare styringsrenter ført til ein korreksjon på børsane dei siste 14 dagane. Talet sendte børsane umiddelbart i raud, men dei globale vekstutsiktene, samt selskapsinnteninga er stadig god, slik at det verste fallet har roa seg denne veka, og vi ser teikn til svak børsoppgang att.

Les meir

Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Kurs / tatt ut av portefølje dato / avkastning Kurs 23.02.2018 Avkastning 23.02.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,6450 2.1% 
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300    0,9600 4.3% 
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,3800 0.5%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950   3.440 -1.7%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160    123,45 0.4%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  240 / 29.01.2018 / 36.3%    
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20    1,1510 -1.0% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,0450  -0.5%
Sum:              5.0%

Kjetil Søyland er leder av Multi Markets sin analyseavdeling og eier 1 500 aksjer i Norwegian Air Shuttle (NAS).

Les mer

Vi hadde besøk av nesten hundre mann på vårt 5-års jubileum og faglige seminar.

Vår Kjetil Søyland sammen med Peter Garnry/sjefsstrateg Saxo Bank

Takk til alle dere som møtte på vårt seminar som vi avholdt på Hotell Residence, og takk for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått.

Vi hadde besøk av Peter Garnry som er sjefsstrateg for aksjeavdelingen i Saxo Bank.  Han gikk gjennom hva som rører seg i verden og kom med aksjeanbefalinger.

Her kan du se Peters presentasjon

Kay Ove Hafsås som er valutamegler i Multi Markets ga en innføring i handel av valutaopsjoner, og gikk gjennom våre case på skandinaviske valutaer.

Kjetil Søyland som er daglig leder i Multi Markets ga en oppdatering på våre anbefalinger så langt i 2017 og hva vi ser for oss i 2018.

 


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50
Se kart Se bilder
Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90
Se kart Se bilder
Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95
Se kart Se bilder