Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Rentemøte Noregs Bank 19.09.19

På førre rentemøte i august uttalte sentralbanksjef Olsen at norsk økonomi har utvikla seg om lag som venta etter pengepolitisk rapport i juni, men at den internasjonale usikkerheita har auka som følgje av intensivert handelskrig, Brexit og svakare vekstutsikter. Signalet han kom med er at renteutsiktene den nærmaste tida er lite endra, men at risikobiletet internasjonalt gjev auka usikkerheit kring renteutsiktene framover. Han unnlét å konkretisere noko særskilt om ei eventuelt renteauke no i september, og følgjeleg har pressemeldinga blitt tolka ulikt blant marknadsaktørane. Per tidspunkt er det både blant analytikerkorpset samt i marknadsprisinga forventa eit 50/50 sannsyn for renteauke på 25 bp. I det ligg det at me vil kunne forvente markante bevegelsar både i NOK og renter uansett utfall i morgon. Med NOK under press dei siste to månadane grunna risk off, er det i alle fall grunn til å tru at effekten vil vere større ved uendra rente enn ved heving. Det kan vere greitt ha i bakhovudet.

Les mer

Morgenmelding 18.09.2019

God morgon,

Rentemøte i USA i dag, og marknaden ventar eit rentekutt på 25 bp. Marknaden ventar signa om ytterlegare eit rentekutt i 2019, samt vidare kutt neste år. Mykje har skjedd sidan siste rentemøte i USA. Handelskrigen har stramma seg til, sjøllv om den har blitt mjuka opp att no i seinare tid, men usikkerheita har økt. Amerikansk industri viser klare svakheitsteikn, og sjølv om konsum og arbeidsmarknaden verkar sterk er det grunn til å tru at FED er føre var. Enelte snakkar også om at FED etterkvart vil byrje att med QE, sjølv om det verkar lite sannsynleg om signal kring dette i denne runden til tross for knappheit på likviditet i den amerikanske pengemarknaden for augneblinken . Lågare amerikansk styringsrenter, og signal om ytterlegare rentekutt vil truleg kunne gi eit lite lettelsesrally på børs. 

Oljeperisen falt mykje i gr sidan Saudi Arabia kom med signal om at dei er tilbake i full produksjon ved månadsksiftet. Prisen handlast no i overkant av 64 USD fatet. Med lågare oljepris, forventningar til amerikansk rentekutt og nye forhandlingar mellom USA og Kina i morgon såg vi dermed oppgong i både det amerikanske og asiatiske børsmarkedet. Elles dårlege eksporttal frå Japan no i august, 8 % ned frå i fjor, der eksporten til Kina er det som særskilt skuffar.  

Referatet frå den svenske Riksbanken tyder framleis på at ein er optimistiske på vegne av svensk økonomi og svenske inflasjonsutsikter., sjølv om referatet var meir duete enn på lenge. Spørmålet er om det vedvarer for svenske ledigheitstal i går skuffa markant(opp 0,3 %), og veksten i økonomien så langt i 2019 har vore svakare enn venta. Me ventar difor at både vekst og inflasjonutsikter vil bli nedjustert framover, og at rentebana blir kutta ved neste korsveg.  

Noko svakare NOK over natta på litt lågare oljepris, og svake svenske tal. NOK vil nok kunne sjå litt støtte om FED levererar i tråd med forventningane i dag. Sell off i NOK i august, starta som eit resultat av at FED ikkje erkjente kuttmodus i ein marknad prega av utsikter til klart svakare global vekst. Det auka marknadsfrykten. Ein marknad som er overbevist om at FED er på ballen i forhold til auka usikkerheit og svakare vekstutsikter er viktig for NOK utviklinga. 

EURUSD 1,1070    

EURNOK    9,89
USDNOK    8,94
CHFNOK    8,99
JPYNOK    8,26
SEKNOK   92,30

EURSEK 10,71 

NOK – Norsk økonomi går bra, ute går det verre…..
 • Norske nøkkeltal på den sterke sida, og det ligg an til fleire renteaukar frå NB.
 • Lågare global vekst, lågare globale rente- og inflasjonsforventningar tynger NOK.
 • FED vil kutte renta i haust, dette har svekka USD.
 • Moglege kutt også frå ECB seinare i haust, potensielt også meir QE?
 • Oljeprisen har stege i det siste, men er skjør i forhold til ei opptrapping av handelskrig og økt proteksjonisme.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
 • Havnegata 5B
 • 4306 Sandnes
 • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
 • Kongens gate 3
 • 6002 Ålesund
 • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
 • Tangen 30
 • 4608 Kristiansand
 • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder