Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 2/2018 

På tampen av 2017

NOK fekk regelrett juling frå oktober og ut året i 2017, noko som fundamentalt sett var vanskeleg å gi ei god forklaring på. Sterkare vekst, økt rentedifferanse mot utlandet, høgare oljepris og god risikovilje i marknaden burde eigentleg resultert i sterkare NOK.

Likevel fekk vi ei massiv svekking, og vi noterte om lag 10.00 som det høgast mot EUR rett før sjølve julekvelden. Svekkinga blei hovudsakeleg forklart av usikkerheit rundt bustadmarknadsutviklinga i Noreg og Sverige, og vi såg at NOK byrja å handle med ein viss risikopremie. I tillegg fekk vi dekobling mot oljepris, som kanskje skuldast at internasjonale aktørar no byrjar å prise inn at Noreg må forvente lågare vekstimpulsar og inntekter frå oljeeventyret framover. Samstundes har vi likviditetseffekten for NOK på tampen av året, samt sesongmessige faktorar som gjerne gir noko svakare NOK særskilt i desember. Og til slutt noko større redsle for at vekstutviklinga i Kina skal utvikle seg negativt, noko som gjorde at råvarevalutaer jamt over svekka seg i Q4 mot EUR og USD. Uansett ei NOK svekking i Q4 som meir var prega av frykt for at noko kunne komme til å skje snarare enn reelle fundamentale økonomiske forhold. Det låg difor litt i kjømda at NOK skulle styrke seg fyrste del av 2018.

Les meir

Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.

Produkt Kurs 31.12.2017 Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Kurs 12.01.2018 Avkastning hittil
EURNOK 9,8500 9,5000 9,3000 9,1000  9,6600 1.9%
SEKNOK 1,0030 0,9700 0,9500 0,9300  0,9830 2.0% 
CHFNOK 8,4250 8,0500 7,8000 7,6000  8,1850 2.8% 
Euro Stoxx 50 3.500     3.950 3.608 3.1% 
Subsea7 123     160  132,50 7.7% 
Norwegian Air Shuttle 176     280  225 27.8%
Sum:           7.6 %

Les mer

Vi hadde besøk av nesten hundre mann på vårt 5-års jubileum og faglige seminar.

Vår Kjetil Søyland sammen med Peter Garnry/sjefsstrateg Saxo Bank

Takk til alle dere som møtte på vårt seminar som vi avholdt på Hotell Residence, og takk for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått.

Vi hadde besøk av Peter Garnry som er sjefsstrateg for aksjeavdelingen i Saxo Bank.  Han gikk gjennom hva som rører seg i verden og kom med aksjeanbefalinger.

Her kan du se Peters presentasjon

Kay Ove Hafsås som er valutamegler i Multi Markets ga en innføring i handel av valutaopsjoner, og gikk gjennom våre case på skandinaviske valutaer.

Kjetil Søyland som er daglig leder i Multi Markets ga en oppdatering på våre anbefalinger så langt i 2017 og hva vi ser for oss i 2018.

 


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50
Se kart Se bilder
Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90
Se kart Se bilder
Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95
Se kart Se bilder