Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 11.11.2019

God morgen,

Noko meir nøktern børsstemning på bakgrunn av Trump kommentarar i helga. Han bekrefta konstruktive samtaler med Kina, men kunne ikkje love å halde tilbake avgiftsaukane i desember. Om det blei noko avtale eller ikkje, kom også ut på om den var "riktig". Litt motsvarande signal mellom amerikanske og kinesiske myndigheiter kring handelssamtalane altså. Aksjemarknaden i Asia er ein del ned, kring ein prosent jamt over, og med veterans day i USA og lågare aktivtet er det venta noko ned der også.Forbrukertilliten i USA overraska positivt fredag, men Trump sine uttalelsar dempa evt positive effektar av dette. 

I dag tidleg fekk me underliggande inflasjon frå Noreg på 2,2 %. Det var i tråd med konsensus. Det tek tid før svakare NOK slår ut i auka prisvekst, men det er grunn til å vente at den kan tilta noko framover av den grunn. 2,2 % er omlag i tråd med NB prognoser, og vil ikkje ha noko renteffekt. Ellers denne veka får me BNP for Q3 i morgon, samt nye sysselsetjingstal. Det er venta ein vekst på 0,8 % i Q3, samt sysselsetjingsvekst på 0,4 % for kvartalet. NB ventar ein kvartalsvekst på 1,0 %. 

Ellers får me BNP frå UK i morgon, svenske og amerikanske inflasjonstal på onsdag, den tyske ZEW indeksen i morgon, samt BNP tal frå eurosona og svenske arbeidsmarknadstal torsdag. Fredag er det klart for amerikanske detaljhandelstal. 

 

EURUSD    1,1030

EURNOK    10,09
USDNOK    9,15
CHFNOK    9,19
JPYNOK    8,40
SEKNOK    92,20

EURSEK 10,71

NOK – Ingenting hjelper….

 

Rentemøte

Rentemøte i Noregs Bank i morgon, og det er sjølvsagt venta uendra rente. Dette er eit mellommøte og berre pressemelding vil bli offentleggjort. Til tross for at NOK både er 2,5 % svakare enn NB sine prognoser, samt at dei siste arbeidsmarknadstalla samt inflasjon også var betre enn venta frå NB si side, trekker ein del andre ting renta andre vegen. Oljeprisen er noko lågare enn NBs anslag, vekstanslaga internasjonalt er nedjustert, statsbudsjettet vart strammare enn venta, og BNP for Q3 her på berget er også noko lågare enn venta. Samtidig har nok internasjonal usikkerheit blitt noko redusert sidan september, med positiv utvikling både kring Brexit og Handelskrigen mellom USA og Kina. Summa summarum tyder dette på at NB vil skissere at utviklinga i økonomien har vore om lag som venta og at renta vil haldast i ro den nærmaste tida.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder