Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

NOK det siste året – Ei forunderleg historie…

Både vi og dei fleste andre norske aktørar har vore svært overraska over den store NOK svekkinga vi har sett sidan sumaren 2017. Frå nivå rundt 9,30 til om lag 10 på toppen rett før årskiftet har vi derimot kome noko ned att, men burde vi kanskje kome noko lenger? Etter ein test av 9,50 av kurstargetet vårt for mars allereie i februar har EURNOK stort sett handla på 9,60 talet den siste månaden. Er pluss 9,50 det me kan forvente i EURNOK framover?? La oss difor gå gjennom alle variablar som blei nytta til å forklare NOK svekkinga i fjor, og om det framleis eksistera forklaringar ved disse som tilseier at NOK framover framleis skal handle på den svake sida. Det me trass alt ser er at oljeprisen er stigande, vekstmomentum i norsk økonomi er stigande og breiare basert, og rentedifferansen har auka mot utlandet. Implisitt burde det tradisjonelt sett styrka NOK.

Alle disse årsakene nedover blei i fjor haust nytta til å forklare den svake NOK utviklinga. La oss gå gjennom dei punkt for punkt.

Les meir

Vekerapport 19/2018

Denne veka

Makro

Dei to viktigaste begiveneheitene denne veka har vore rentemøtet i Noregs Bank og inflasjonstal frå Eurosona. Noregs bank haldt som venta styringsrenta uendra på 0,5 % i dag. Hovudstyrets vurdering er at den økonomiske oppgongen fortsette og at kapasitetsutnyttinga nærmar seg normale nivå. Underliggande prisvekst er derimot lav, men med høgare kapasitetsutnytting er det venta at prisveksten og lønningar vil auke framover. Hovudstyret vurderer oppgangen i norsk økonomi til å vere omlag i tråd med biletet som blei skissert i pengepolitikk rapport i mars. Utsiktene og risikobiletet tilseier framleis at styringsrenta vil bli satt opp etter sumaren i år. Ei heving i september ligg dermed fast, heilt i tråd med det me skisserte i forkant.

Inflasjonen i Eurosona fortset og vise ein svak tendens. Det var venta ein kjerneinflasjon på 0,9 % å/å, men den endte på 0,7 % å/å. Prognosen for ECB er 1,1 % for 2018, og me er no godt på nedsida av dette. Det skuffande talet kan delvis forklarast av påskeeffektar, men underliggande inflasjon er og blir ein verkebyll for ECB.  Slik det ser ut no er det relativt stort sannsyn ofr at ECB må fortsette aktivakjøp utover september, og at den forventa renteauken i 2019 skyvast ytterlegare ut i tid.

 

Les meir

Invitasjon til sommerarrangement i Kristiansund

Onsdag 20. juni kl. 18.00

 

Foredragsholdere:

Kjetil Søyland/Adm. dir. 

Kay Ove Hafsås/Senior megler 

 

Vi presenterer vårt tilbud via Saxo Bank Aksjemarkedet globalt og i Norge. Multi Markets tankegang og anbefalinger.

Etter foredragene inviterer vi på middag, hvor naturligvis bacalao står på menyen!

Påmelding til din megler eller e-post til vebjorn@multimarkets.no

Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  
Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 18.05.2018 Avkastning 18.05.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,5520  3.0% 
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300  02.03.2018 / 0,9450  0,9270  5.8%
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,1350  3.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950   3.573  2.1%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160    129,95  9.7%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  29.01.2018 / 240  250,50  36.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20

 17.04.2018 / 1,19

 1,1742   2.3% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,3042  -3,1%
CHFSEK (Selg) 8,8200 / 05.03.2018   8,3000      8,7756   0.5%
Sum:              6.7%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: 9.5% 

 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50
Se kart Se bilder
Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90
Se kart Se bilder
Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95
Se kart Se bilder