Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Morgenmelding 10.12.2019

God morgon,

Blanda på dei asiatiske børsane over natta som følge av høgare kinesisk prisvekst enn venta. Den kom på 4,5 %, mot venta 4,2 %. Ellers uttalelsar frå det amerikanske landbruksdepartementet i går som hevda at det er lite truleg at USA aukar tollsatsar no den 15 desember, sjølv om ei fase 1 avtale ikkje skulle vere signert. Marknaden er avventande for augneblinken i påvente av UK val den 12 og fristen for handelssamtalne den 15 desember, og det var små bevegelsar på vestlege indeksar i går. 

I dag er det viktige nøkkeltal frå Noreg. Det byrjar med inflasjonstal kl 08.00, og konsensus er ein prisvekst på 2,0 %. Det må nok avvik utanfor 1,9-2,1 % rangen om det skal ha noko effekt for NB på rentemøtet den 19 desember. Me får ellers regionalt nettverk. Gårsdagens BNP tal tyder på ein svak start på Q4, og med noko skvakare Q3 vekst i forhold til NB forventningar, må nok det regionale nettverket bekrefte ein vekst på mellom 0,6-0,8% i Q4 dersom NBs forventningar for 2019 skal nås. For neste år har NB ein kvartalsvekst på 0,4 %, så det blir spanande og sjå kva utsikter det regionale nettverket ser føre seg. Knappheit på arbeidskraft trur me er ei større utfordring for augneblinken enn ved førre rapportering, og me trur samtsundes at nettverket truleg vil nedjustere vekstanslaga for framtida noko i og med at Brexit og Handelskrig framleis blir drege ut i tid og tyngar global etterspørsel. Me trur likevel at RN vil vere noko meir optimistiske enn NB prognoser på 0,4% kvartalsvekst. 

Ellers i dag er det NFIB indeksen frå USA, amerikansk stemningsrapport for småbedrifter, samt den tyske ZEW indeksen. Oljeprisen held seg over 64 USD fatet framleis, uten at det verkar støtte NOK særleg, me har handla sidelengs det siste døgnet kring 10,11 mot EUR. CHFNOK og USDNOK har kome noko opp som følge a sterkare USD og CHF mot EUR. 

 

EURUSD  1,1065  
EURNOK  10,12  
USDNOK  9,14  
CHFNOK   9,25 
JPYNOK    8,42
SEKNOK    96

EURSEK 10,54

NOK – Ingenting hjelper….

 

Rentemøte

Rentemøte i Noregs Bank i morgon, og det er sjølvsagt venta uendra rente. Dette er eit mellommøte og berre pressemelding vil bli offentleggjort. Til tross for at NOK både er 2,5 % svakare enn NB sine prognoser, samt at dei siste arbeidsmarknadstalla samt inflasjon også var betre enn venta frå NB si side, trekker ein del andre ting renta andre vegen. Oljeprisen er noko lågare enn NBs anslag, vekstanslaga internasjonalt er nedjustert, statsbudsjettet vart strammare enn venta, og BNP for Q3 her på berget er også noko lågare enn venta. Samtidig har nok internasjonal usikkerheit blitt noko redusert sidan september, med positiv utvikling både kring Brexit og Handelskrigen mellom USA og Kina. Summa summarum tyder dette på at NB vil skissere at utviklinga i økonomien har vore om lag som venta og at renta vil haldast i ro den nærmaste tida.

Les mer


Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  

PRODUKT KURS/DATO Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 31.12.2018 Avkastning 31.12.2018
EURNOK (Selg)  9,9070 / 01.01.2019   9,40      9,9060    -0.6%
CHFNOK (Selg) 8,8000 / 01.01.2019          8,8000    -4.4%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 01.01.2019          2.986    -14.7%
EURSEK (Selg) 10,1550 / 01.01.2019    10,10      10,1500   -1.6%
CHFSEK (Selg) 9,0200 / 01.01.2019          9,0200   -2.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1250 / 01.01.2019          1,1250   -3.8%
XAUUSD (Kjøp) 1283 / 01.01.2019          1285   -0.4%
Sum:               2.5%
Subsea 7 gikk eks. utbytte kr 5 - 25.04.2018                                                                                                                                                                           Referanseindeks OSEBX: -1.85% 

Les mer


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50

Se kart Se bilder


Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90

Se kart Se bilder


Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95

Se kart Se bilder