Kan vi hjelpe deg?

Vi handler i aksjer, valuta, indekser, råvarer

Vekerapport 11/2018

Noregs Bank bekreftar renteauke i september

I førre vekerapport annonserte vi at vi trudde på ei heva rentebane og ei bekrefting på at fyrste renteauke ville kome i september i forbindelse med
rentemøtet. Dette blei også utfallet, og det er også eit visst sannsyn for at den fyrste renteauken kan kome tidlegare, i juni, men dette vil avhenge
av nøkkeltalsutviklinga framover. Årsakene til ei framskunding av den fyrste rentehevinga begrunnar NB på om lag på fylgjande måte;

Dei påpeikar økonomisk oppsving hjå våre nærmaste handelspartnarar, og at dei globale rentene er på veg opp. Arbeidsmarknaden synes noko strammare enn
det ein tidlegare har lagt til grunn, og investeringstakten er høgare. Både veksten internasjonalt og her på bjerget ser ut til å bli noko høgare
framover enn det som tidligare er skissert, og lønnsveksten viser tiltakande styrke i enkelte land. Prisveksten heng derimot noko att jamt over heile fjøla.

Les meir

Vår markedsvurdering og hovedanbefalinger for 2018

Godt nyttår! Vårt meglerteam har utarbeidet en vurdering av markedet og satt kursmål for noen av våre produkter som vi vil anbefale våre kunder.

Her er våre mål oppsummert - klikk deg inn på les mer for å lese vurderingene og om nedsiderisiko som er vurdert på de forskjellige.
  
Produkt Kurs / dato Kursmål
3 mnd
Kursmål
6 mnd
Kursmål
12 mnd
Tatt ut av portefølje/kurs  Kurs 16.03.2018 Avkastning 16.03.2018
EURNOK (Selg)  9,8500 / 31.12.2017 9,5000 9,3000 9,1000    9,4800 3.8% 
SEKNOK (Selg) 1,0030 / 31.12.2017 0,9700 0,9500 0,9300  02.03.2018 / 0,9450    5.8%
CHFNOK (Selg) 8,4250 / 31.12.2017 8,0500 7,8000 7,6000    8,1050  3.8%
Euro Stoxx 50 (Kjøp) 3.500 / 31.12.2017     3.950   3.439 -1.7%
Subsea7 (Kjøp) 123 / 31.12.2017     160    112,25 -8.7%
Norwegian Air Shuttle (Kjøp) 176 / 31.12.2017     280  29.01.2018 / 240    36.3%
EURCHF (Kjøp) 1,1630 / 29.01.2018 1,18 1,19 1,20    1,1700  0.6% 
EURSEK (Selg) 9,9950 / 22.02.2018 9,7800        10,0650  -0.7%
CHFSEK (Selg) 8,8200 / 05.03.2018   8,3000      8,6050   2.4%
Sum:              4.6%

Kjetil Søyland er leder av Multi Markets sin analyseavdeling og eier 1 500 aksjer i Norwegian Air Shuttle (NAS).

Les mer

Vi hadde besøk av nesten hundre mann på vårt 5-års jubileum og faglige seminar.

Vår Kjetil Søyland sammen med Peter Garnry/sjefsstrateg Saxo Bank

Takk til alle dere som møtte på vårt seminar som vi avholdt på Hotell Residence, og takk for alle de positive tilbakemeldingene vi har fått.

Vi hadde besøk av Peter Garnry som er sjefsstrateg for aksjeavdelingen i Saxo Bank.  Han gikk gjennom hva som rører seg i verden og kom med aksjeanbefalinger.

Her kan du se Peters presentasjon

Kay Ove Hafsås som er valutamegler i Multi Markets ga en innføring i handel av valutaopsjoner, og gikk gjennom våre case på skandinaviske valutaer.

Kjetil Søyland som er daglig leder i Multi Markets ga en oppdatering på våre anbefalinger så langt i 2017 og hva vi ser for oss i 2018.

 


Sandnes
  • Havnegata 5B
  • 4306 Sandnes
  • tlf: 51 87 38 50
Se kart Se bilder
Ålesund
  • Kongens gate 3
  • 6002 Ålesund
  • tlf: 71 40 30 90
Se kart Se bilder
Kristiansand
  • Tangen 30
  • 4608 Kristiansand
  • tlf: 38 70 32 95
Se kart Se bilder